Η πολυετής συνεργασία μας με όλες τις τράπεζες στην Ελληνική Επικράτεια, μας έχει καταστήσει μια από τις πιο έμπιστες εταιρίες επίπλωσης τραπεζικών καταστημάτων. Ξέρουμε τις ανάγκες μιας τράπεζας, δουλεύουμε με άμεσους χρόνους παράδοσης, και συνεργαζόμαστε άρτια με όλα τα τεχνικά συνεργεία που απαιτούνται για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση μιας τράπεζας.